Reference

Gospodarske družbe, javna podjetja in državne ustanove :

Airmobil , All G Mont, Biro invest , CPG Nova Gorica, DOM  Nova Gorica, Electa inženiring, ES Gorica energetski sistemi, Euroinvest,Final   Nova Gorica,Ginex International , Gorica leasing, Goriške opekarne , Gostol – Gopan, GVO, HIT,Hofer nepremičnine,HYPO leasing, Klima 2000, Komunala Nova Gorica, komunalno stanovanjska družba Ajdovščina , Marc, MBSS invest, Mercator, Mlinotest, Mobitel, Pošta Slovenije, Primorje, Projektiva Gorica, RAP-Raiffeisen leasing, Salinvest, Šampionka, T-2 , Vodi Gorica, Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, Ministrstvo za promet, Ministrstvo za obrambo, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Direkcija Republike Slovenije za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo, Geodetska uprava Republike Slovenije, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov,Slovenske železnice, Elektro Primorska,Elektro Maribor, Elektro-Slovenija,  Javni stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica,  Soške elektrarne Nova Gorica,Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca,Telekom Slovenije


Občine :

Mestna občina Nova Gorica, Občina Ajdovščina, Občina Bovec, Občina Brda, Občina Kanal, Občina Kobarid, Občina Komen, Občina Miren-Kostanjevica, Občina Renče- Vogrsko, Občina Sežana, Občina Šempeter-Vrtojba, Občina Tolmin, Občina Vipava, Občina Žiri

 Kontaktirajte nas


Ime in priimek

Podjetje
Telefon
E-mail

Sporočilo